Mitarbeiter*innen

Leitungsteam

Mona Baijal
Leitungsteam
+49 (0) 69 212 707 53
mona.baijal@schultheater.de

Sina Kuhlins
Leitungsteam
+49 (0) 69 212 320 44
sina.kuhlins@schultheater.de

Anja Christiansen
Leitungsteam
+49 (0) 69 212 320 44
anja.christiansen@schultheater.de

Conny Dörr
Assistenz der Leitung
+49 (0) 69 212 320 44
studio@schultheater.de

Theaterpädagogisches Team

Katharina Fertsch-Röver
Theaterpädagogische Leitung
Projektleitung TrauDich!, Spielend Deutsch lernen, Träume Räume
+49 (0) 69 212 707 58
k.fertsch-roever@schultheater.de

Marco Aude-Wittenbreder
Projektleitung Gewalt- / Suchtprävention, KATS
+49 (0) 69 212 312 41
marco.aude-w@schultheater.de

Dr. Gundula van den Berg
Programmleitung TUSCH
+49 (0) 69 97 78 57 44
gundula.vandenberg@schultheater.de

Nina Natzke
Projektleitung Ferienspiele
+49 (0) 69 212 306 08
nina.natzke@schultheater.de

Nicole Peinz
Projektleitung GRM, Komm Raus, ZiR, me to you
+49 (0) 69 212 306 08
nicole.peinz@schultheater.de

Maxi Pretzl
Organisation Fachtage
+49 (0) 69 212 320 44
maxi.pretzl@schultheater.de

Catrin Trageser
Organisation Projekttage, KATS
+49 (0) 69 212 320 44
catrin.trageser@schultheater.de

Jeannette Kaupp
Organisation Frankfurter Schultheater-Tage
+49 (0) 69 212 320 44
jeannette.kaupp@schultheater.de

Organisation + Technik

Andrea Bonin
Projekt-Controlling
+49 (0) 69 212 707 37
andrea.bonin@schultheater.de

Conny Dörr
Assistenz der Leitung
+49 (0) 69 212 320 44
studio@schultheater.de

Jonas Fahz
Technik
+49 (0) 69 212 707 63 / +49 (0) 179 51 88 916
jonas@joda-werbeagentur.de

Kerstin Liebe
Öffentlichkeitsarbeit
+49 (0) 69 212 306 08
kerstin.liebe@schultheater.de

FSJ Kultur

+49 (0) 69 212 707 39
fsj@schultheater.de